Seminarium Aparaturowe-Andreas Nowak

2 marca (środa) o godzinie 11:00 w Sali seminaryjnej na II piętrze Instytutu odbędzie się seminarium aparaturowe dotyczące nisko-temperaturowej obróbki tkanek do mikroskopii elektronowej przy użyciu aparatów zakupionych w ramach projektu CEPT.

Zestaw urządzeń umożliwia automatyczne wykonywanie preparatów mikroskopowo-elektronowych o optymalnie zachowanej ultrastrukturze i antygenowości. Dzięki gwałtownemu zamrożeniu próbki pod wysokim ciśnieniem, możliwe jest przygotowanie preparatów z komórek i tkanek bez chemicznego utrwalenia.
W skład systemu wchodzą następujące urządzenia firmy Leica: 1) EMPACT2 – aparat do zamrażania tkanek w warunkach podwyższonego ciśnienia (high-pressure freezing), 2) AFS – urządzenie umożliwiające automatyczne odwadnianie, nasycenie próbek żywicą oraz polimeryzację w niskiej temperaturze (np. -45 C) (freeze-substitution), 3) nowoczesny trymer do przygotowywania bloczków, a także 4) procesor tkankowy do automatycznej obróbki preparatów do mikroskopii elektronowej w warunkach standardowych.

Prezentację dotyczącą nowego sprzętu przedstawi p. Andreas Nowak, specjalista z firmy Leica (Wiedeń, Austria). Po prezentacji odbędzie się pokaz urządzeń.