Seminarium BehavJournal Club-Paulina Jedynak

19 kwietnia (wtorek) odbędzie się seminarium BehavJournal Club, na którym Paulina Jedynak przedstawi pracę p.t.: „Phosphoinositide-3-Kinase
Activation Controls Synaptogenesis and Spinogenesis in Hippocampal Neurons” autorstwa Germana Cuesto i wsp., opublikowaną w lutowym Journal of Neuroscience. Sala I piętro, godzina 13:00.