seminarium Centrum Neurobiologii - dr Anna Zawadzka-Kazimierczuk

12 grudnia (piątek) odbędzie się seminarium Centrum Neurobiologii, na którym dr Anna Zawadzka-Kazimierczuk (Wydział Chemii, Uniwersy-tet Warszawski), stypendystka programu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wygłosi referat p.t.: „Widma NMR wysokiej wymiarowości w badaniach białek niezwiniętych”, Sala Konferencyjna Centrum Neurobiologii (I piętro), godzina 12:00.