Seminarium Zakład Biochemii-dr Fabrizio d'Adda di Fagagna

3 października (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakład Biochemii, na którym gość prof. Ewy Sikory, dr Fabrizio d’Adda di Fagagna (IFOM Foundation – The FIRC Institute of Molecular Oncology Foundation Milan) wygłosi wykład p.t.: ”Molecular mechanisms of cellular senescence”, sala II piętro, godzina15:00

Dr Fabrizio d’Adda di Fagagna jest wybitnym specjalistą od roli uszkodzeń DNA w starzeniu; po raz pierwszy wykazał, że onkogeny indukują starzenie komórkowe poprzez uszkodzenia DNA wywołane hiperproliferacją.