Seminarium Zakładu Biochemii - Anna Ajduk

14 października (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, podczas którego pani Anna Ajduk z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi wykład p.t.: „Dynamika ruchu cytoplazmy jako wyznacznik jakości zarodków ssaków”, sala im. Jerzego Konorskiego (II piętro), godzina 15:00