Seminarium Zakładu Biochemii-Anna Kajma

17 stycznia (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym Anna Kajma (pracownia wewnątrzkomórkowych kanałów Jono-wych) wygłosi wykład p.t.: „Kanały potasowe w mitochondriach mózgu szczura”, sala II piętro, godzina 15:00