Seminarium Zakładu Biochemii-dr Anna Bielak-Żmijewska

5 marca (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr Anna Bielak-Żmijewska z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia przedstawi wykład p.t.: „Replikacyjne i przyspieszone starzenie komórek mięśni gładkich izolowanych z aorty; model do badania wpływu kurkuminy na proces starzenia komórkowego”, sala II piętro, godzina 15:00