Seminarium Zakładu Biochemii-dr Anna Gajda

28 lutego (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr Anna Gajda z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych wygłosi wykład p.t.: „Regulacja transkrypcji z udziałem polimerazy III RNA w komórkach Saccharomyces cerevisiae: Rola ewolucyjnie konserwowanych domen Maf1, represora polimerazy III RNA”, sala II piętro, godzina 15:00