Seminarium Zakładu Biochemii-dr Bogusz Kulawiak

4 czerwca (środa) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr Bogusz Kulawiak, wychowanek prof. Adama Szewczyka przedstawi wyniki swoich badań podczas stażu podoktorskiego nt. „Rola białka Coe12 w składaniu oksydazy cytochromu c”, sala konferencyjna im. J. Konorskiego na II piętrze, godzina 15:00