Seminarium Zakładu Biochemii-dr hab. Barbara Klajnert, prof. nadzw.

17 października (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr hab. Barbara Klajnert, prof. nadzw. Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład p.t.: „Dendrymery – właściwości i medyczne zastosowania”, sala II piętro, godzina 15:00