Seminarium Zakładu Biochemii-dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka

14 marca (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN przedstawi wykład p.t.: “Wstęp do genetyki i epigenetyki starzenia”, sala II piętro, godzina 15:00