Seminarium Zakładu Biochemii-dr Halina Waś

27 lutego (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr Halina Waś z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia
przedstawi wykład p.t.: „Oksygenaza hemowa-1 w czerniaku – przyjaciel czy wróg?”, sala II piętro, godzina 15:00