seminarium Zakładu Biochemii - dr inż. Marek Skrzypski

20 października (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr inż. Marek Skrzypski, z Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Laureat Programu "START" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej wygłosi wykład p.t.: „Udział oreksyny A w regulacji funkcji adipocytów oraz komórek beta wysp trzustki”, sala konferencyjna im. J. Konorskiego
(II p.), godzina 15:00