Seminarium Zakładu Biochemii-dr Joanna Kamińska

3 marca (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, podczas którego dr Joanna Kamińska z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie wygłosi wykład p.t.: „Cytoszkielet aktynowy u drożdży – wpływ ligaz ubikwitynowych Rsp5 i Nedd4 oraz białka Atg2”, Sala im. Jerzego Konorskiego (na II piętrze), godzina 15:00