Seminarium Zakładu Biochemii - dr Łukasz Borowski

27 października (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr Łukasz Borowski z Laboratorium Biologii RNA i Genomiki Funkcjonalnej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN (laureat Programu "START" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej) wygłosi wykład pt.: „D-foci - miejsca degradacji RNA w mitochondriach człowieka”, sala konferencyjna im. J. Konorskiego (II piętro), godzina 15:00