Seminarium Zakładu Biochemii dr Magdalena Dąbrowska

22 listopada (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr Magdalena Dąbrowska wygłosi referat p.t: „Funkcjonalna charakterystyka profilu ekspresji genów w procesie indukowanego przez metotreksat przyśpieszonego starzenia ludzkich komórek raka jelita grubego”, sala II piętro, godzina 15:00