Seminarium Zakładu Biochemii-dr Małgorzata Małodobra

14 maja (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym dr Małgorzata Małodobra z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych wygłosi wykład p.t.: „Polimorfizm pojedynczego nukleotydu w regionach funkcjonalnych genów a insulinooporność w cukrzycy typu 2”, sala II piętro, godzina 15:00