Seminarium Zakładu Biochemii-dr Peter Sicinski

26 marca (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym gość prof. Ewy Sikory, dr Peter Sicinski z Department of Cancer Biology, Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical University wygłosi wykład p. t.: “Cell cycle machinery in mouse development and in cancer", sala II piętro, godzina 15:00