Seminarium Zakładu Biochemii-Jarosław Korczyński

20 maja (poniedziałek) zapraszamy na seminarium Zakładu Biochemii, podczas którego Jarosław Korczyński z Pracowni Mikroskopii Konfokalnej przedstawi wyniki swoich badań nt: „Rola integryn w renormalizacji komórek glejaka C6 po modulacji szlaków sygnałowych regulujących cytoszkielet aktynowy”, sala II piętro, godzina 15:00