Seminarium Zakładu Biochemii-mgr Anna Ćmoch

28 listopada (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym mgr Anna Ćmoch (Pracownia Biochemii Lipidów) zaprezentuje wykład p.t.: „Oddziaływania białek S100 z aneksynami w procesie fizjologicznej i patologicznej mineralizacji”, sala II piętro, godzina 15:00.