Seminarium Zakładu Biochemii-mgr Anna Dziewulska

16 kwietnia (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym mgr Anna Dziewulska z Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych przedstawi wyniki swoich badań nt. „Roli desaturazy stearoilo-CoA w patogenezie insulinooporności mięśni szkieletowych”, sala II piętro, godzina 15:00