Seminarium Zakładu Biochemii-mgr Dorota Przybylska

14 kwietnia (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, podczas którego mgr Dorota Przybylska z Pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia przedstawi swoje wyniki nt.: „Rola kinazy ATM oraz oksydazy NADPH NOX4 w starzeniu komórek mięśni gładkich izolowanych z aorty”, sala im. Jerzego Konorskiego (na II p.), godzina 15:00