Seminarium Zakładu Biochemii-mgr Katarzyna Osiecka

6 grudnia (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym mgr Katarzyna Osiecka wygłosi wykład pt.: “Oddziaływanie białka prionowego z cytoszkieletem mikrotubularnym”, sala II piętro, godzina 15:00