seminarium Zakładu Biochemii - mgr Marcin Poręba

8 grudnia (poniedziałek) odbędzie się  seminarium Zakładu Biochemii, na którym mgr Marcin Poręba (laureat Programu Start) z Wydziału  Chemicznego Politechniki Wrocławskiej wygłosi wykład p.t.: „Małocząsteczkowe markery chemiczne jako narzędzie do monitorowania procesu apoptozy”, sala im. J. Konorskiego (II piętro), godzina 15:00