Seminarium Zakładu Biochemii-mgr Piotr Wilk

11 kwietnia (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, na którym mgr Piotr Wilk z Pracowni Enzymologii Porównawczej wygłosi wykład p.t.: „Fosforylacja reszt histydyny w rekombinowanym białku syntazy tymidylanowej”, sala II piętro, godzina 15:00