Seminarium Zakładu Biochemii-mgr Tomasz Bednarski

26 maja (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, podczas którego mgr Tomasz Bednarski z Pracowni Molekularnej Biochemii Medycznej przedstawi wyniki swoich badań nt.: "Rola kwasów tłuszczowych w metabolizmie mięśnia sercowego oraz patogenezie przerostu lewej komory serca”, sala im. Jerzego Konorskiego (na II p.), godzina 15:00