Seminarium Zakładu Biochemii - prof. Grzegorz Węgrzyn

4 listopada (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, podczas którego prof. Grzegorz Węgrzyn, kierownik Katedry Biologii Molekularnej Uniwersytetu Gdańskiego wygłosi wykład p.t.: ”Enterokrwotoczne szczepy Eschericha coli – miłe bakterie i złe bakteriofagi”, Sala im. Jerzego Konorskiego (na II piętrze), godzina 15:00