Seminarium Zakładu Biochemii-prof. Józef Dulak

31 marca (poniedziałek) odbędzie się seminarium Zakładu Biochemii, podczas którego prof. Józef Dulak z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład p.t: „Rola HO-1 i microRNA w różnicowaniu mioblastów: nowe strategie terapeutyczne", sala im. Jerzego Konorskiego (na II piętrze), godzina 15:00