seminarium Zakładu Biologii Komórki - dr Anna Grochot-Przęczek

18 listopada (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Anna Grochot-Przęczek, stypendystka programu START FNP, wygłosi referat p.t.: „Angiogeneza terapeutyczna w cukrzycy - znaczenie oksygenazy hemowej 1 w gojeniu ran i rewaskularyzacji w chorobie niedokrwiennej kończyn”, sala II piętro, godzina 14:30