Seminarium Zakładu Biologii Komórki-dr Anna Grzelczyk

14 stycznia (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Anna Grzelczyk, Pracownia Biologii Molekularnej Błony Komórkowej, wygłosi referat p.t.: „Kwas lizobisfo-sfatydowy – nowa cząsteczka sygnałowa i modulator aktywności pro-zapalnej makrofagów” sala II piętro, godzina 15:00.