Seminarium Zakładu Biologii Komórki-dr Bartosz Wylot

17 kwietnia (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Bartosz Wylot, Pracownia Regulacji Transkrypcji, wygłosi referat p.t. „Rola mikrogleju/makrofagów w procesie remielinizacji ośrodkowego układu nerwowego”, sala II piętro, godzina 14:30