Seminarium Zakładu Biologii Komórki-dr Iwona Ciechomska

6 marca (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Iwona Ciechomska, Pracownia Regulacji Transkrypcji, wygłosi referat p.t.: „Rola autofagii i komórkowej odpowiedzi na stres w programowanej śmierci glejaków”, sala II piętro, godzina 14:30