Seminarium Zakładu Biologii Komórki-dr Olga Abramczyk

7 lutego (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Olga Abramczyk, Pracownia Receptorów Błony Komórkowej, wygłosi referat p.t.: „ULK-1 białkowa kinaza regulująca autofagię. Funkcjonalna charakterystyka w komórkach raka piersi”, sala II piętro, godzina 14.30.