Seminarium Zakładu Biologii Komórki-dr Paweł Niewiadomski

18 grudnia (środa) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Paweł Niewiadomski, Pracownia Synaptogenezy, wygłosi referat p.t.: „Wielokrotna fosforylacja białek Gli reguluje ich aktywność w sygnalizacji Sonic hedgehog”, sala II piętro, godzina 14:00.