Seminarium Zakładu Biologii Komórki-dr Tomasz Prószyński

4 lutego (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym dr Tomasz Prószyński, Pracownia Synaptogenezy, wygłosi referat p.t.: „Beyond making experiments: an advice on how to become a good scientist and stay motivated in science”, sala II piętro, godzina 14:30. Zapraszamy szczególnie gorąco młodszych adeptów naszego zawodu.