Seminarium Zakładu Biologii Komórki i Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-prof. dr Lawrence Rajendran

30 maja (piątek) odbędzie się połączone seminarium Zakładu Biologii Komórki i Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym prof. dr Lawrence Rajendran (Systems and Cell Biology of Neurodegeneration, Division of Psychiatry Research, University of Zurich, Switzerland) wygłosi referat p.t.: „Cellular complexity underlying Alzheimer’s disease”, sala CN, godzina 12:00.