Seminarium Zakładu Biologii Komórki-mgr Agnieszka Korzeniowska

20 kwietnia (środa) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Agnieszka Korzeniowska (National Institute of Allergy and Infectious Diseases National Institutes of Health) wystąpi z referatem p.t.: „Polimorfizm mutacji punktowych oksydazy Duox i jego znaczenie dla funkcjonowania enzymu na powierzchni błony komórkowej”, sala II piętro, godzina 11:00