Seminarium Zakładu Biologii Komórki-mgr Jakub Mieczkowski

15 maja (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Jakub Mieczkowski, Pracownia Regulacji Transkrypcji, wygłosi referat p.t.: „Globalne profilowanie ekspresji genów w guzach mózgu”, sala II piętro, godzina 14:30