Seminarium Zakładu Biologii Komórki-mgr Justyna Ulańska-Poutanen

28 maja (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Justyna Ulańska-Poutanen, Pracownia Regulacji Transkrypcji, wygłosi referat p.t.: „Identyfikacja czynników regulujących różnicowanie prekursorów oligodendrocytów podczas remielinizacji ośrodkowego układu nerwowego”, sala II piętro, godzina 14:30