Seminarium Zakładu Biologii Komórki-mgr Małgorzata Sielska

24 stycznia (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Małgorzata Sielska, Pracownia Regulacji Transkrypcji, wygłosi referat p.t.: „Udział GM-CSF (czynnika wzrostu kolonii granulocytów i makrofagów) w rekrutacji makrofagów i wzroście glejaka in vivo”, sala II piętro, godzina 14:30