Seminarium Zakładu Biologii Komórki-mgr Michał Mlącki

22 maja (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Michał Mlącki, Pracownia Przekazywania Sygnału, wygłosi referat p.t.: „Rola czynnika transkrypcyjnego Grainyhead-like 1 (GRHL1) w procesie powstawania nowotworów skóry i szlakach przekazywania sygnału w komórce”, sala II piętro, godzina 14:30