Seminarium Zakładu Biologii Komórki-mgr Piotr Przanowski

9 kwietnia (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym mgr Piotr Przanowski, Pracownia Regulacji Transkrypcji, wygłosi referat p.t.: „Nowe funkcje i geny docelowe STAT3 w komórkach glejaka”, sala II piętro, godzina 14:30