seminarium Zakładu Biologii Komórki - prof. Christos Samakovlis

7 października (wtorek) odbędzie się seminarium Zakładu Biologii Komórki, na którym prof. Christos Samakovlis, Department of Molecular Biosciences, The Wenner-Gren Institute, Stockholm University, wygłosi referat p.t.: “Receptor tyrosine kinase signaling and Grainyhead in epithelial morphogenesis and regeneration”, sala II piętro, godzina 14:30