Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-Anna Bot

10 kwietnia (czwartek) odbędzie się seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej na którym Anna Bot z Pracowni Epileptogenezy wygłosi wykład pt.: „Profilowanie microRNA w szczurzym modelu padaczki skroniowej”, sala konferencyj-na CN, I piętro, sala nr 101, godzina 15:00