Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-Anna Lenart

27 stycznia (czwartek) odbędzie się Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej na którym Anna Lenart z Pracowni Bioinformatyki i Biologii Systemowej wygłosi wykład p.t.: „Analiza filogenetyczna białek z rodziny CLCA. Białka CLCA – nowa rodzina metalopeptydaz”, sala I piętro, godzina 15:00