Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

20 stycznia (czwartek) odbędzie się Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym dr hab. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
(Instytut Psychiatrii i Neurologii, II Klinika Neurologiczna, Warszawa) wygłosi wykład p.t.: „Neuroprotekcja immunologiczna w modelu neurodegeneracji wywołanej TMT”, sala I piętro, godzina 15:00