Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-dr hab. Jacek Jaworski

17 marca (czwartek) odbędzie się Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej na którym dr hab. Jacek Jaworski z Między-narodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie z Pracowni Neurobiologii wygłosi wykład p.t.: „Udział białek wiążących RNA w rozwoju drzewka dendrytycznego”, sala I piętro, godzina 15:00