Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-dr hab. Ruzanna Djavadian, prof. nadzw.

17 czerwca (czwartek) odbędzie się Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym dr hab. Ruzanna Djavadian, prof. nadzw. z Pracowni Neurobiologii Rozwoju i Ewolucji wygłosi wykład p.t.: „Wpływ stresu okołoporodowego na rozwój i zachowanie myszy”, sala II piętro, godzina 15:00