Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-Katarzyna Giertuga

13 marca (czwartek) odbędzie się seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym Katarzyna Giertuga z Pracowni Neuroplastyczności wygłosi wykład pt.: „Etiologia i korelaty Zespołu Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi (ADHD)”, sala konferencyjna CN, I piętro, sala nr 101, godzina 15:00