Seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej-Łukasz Szewczyk

24 kwietnia (czwartek) odbędzie się seminarium Zakładu Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, na którym Łukasz Szewczyk (Laboratorium Neuro-degeneracji, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej) wygłosi wykład pt: „Zaburzona mielinizacja w mózgu myszy St8sia2-/-, genetycznym modelu schizofrenii”, sala konferencyjna CN, I piętro, sala nr 101, godzina 15.00